ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ     

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ           

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ

 

 ΒΑΘΜΟΣ ΤΩΝ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 1Ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2Ο ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ

ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ

 x 8

x 1,3

 

x 0,7

 

 

x 100

x 2

x 1

20 x 8 = 160

20 x 1,3 = 26

 

20 x 0,7 = 14

 

200

20.000

24.000

22.000

 

 

 

 

 

 

Tweets
    ©2020 All rights reserved. | chamarakis.gr