Εκπαιδευτικό υλικό

Σε όλους μας τους μαθητές, παρέχονται δωρεάν σημειώσεις, σε μορφή βιβλίου που είναι εκδόσεις του Οικοδιδασκαλείου.
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, παρατηρήσεων καθώς και εργασίας 10 χρόνων συνδυαστικά με τα
εκπαιδευτικά δρώμενα που συνεχώς μεταβάλλονται. Συνεχώς ενημερώνονται και ανανεώνονται ώστε να επιτυγχάνεται
η καλύτερη προετοιμασία του μαθητή.

Οι σημειώσεις αυτές έχουν συνταχθεί και μελετηθεί ώστε να είναι ευχάριστες και ξεκάθαρες με αποτέλεσμα να λειτουργούν
συμπληρωματικά του μαθήματος ενισχύοντας το αποτέλεσμα της διδασκαλίας.

Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image Feature image
Tweets
    ©2019 All rights reserved. | chamarakis.gr